ქართული ENGLISH TURKEY

  რატომ უნდა ვისწავლო ქართული ენა?

  ✧ საქართველო ევროპისა და აზიის გასაყარზე, კავკასიაში მდებარეობს.

  იხილეთ მეტი

  საქართველოს გარდა, ქართული ენა გავრცელებულია მეზობელ ქვეყნებში − თურქეთში, ირანში, აზერბაიჯანსა და რუსეთში.

  ✧ ქართული მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მქონე განვითარებული და მდიდარი ენაა.

  იხილეთ მეტი

  იგი ერთ-ერთი ნაკლებ გავრცელებული, მაგრამ უნიკალური და საინტერესოა. ქართული ენის განვითარების სამი საფეხური − ძველი (V-XI სს.), საშუალი (XII-XVIII სს.) და ახალი (XIX ს-დან დღემდე) ერთმანეთისგან ძირეულად არ განსხვავდება. თანამედროვე ქართულის მცოდნე ადამიანს შეუძლია გაიგოს ძველი და საშუალი ქართულით შექმნილი როგორც სასულიერო, ისე საერო მწერლობის ნიმუშები.

  ✧ ქართული ანბანი მსოფლიოს უძველეს ანბანთა შორის ერთ-ერთი ყველაზე სრულყოფილი ანბანია.

  იხილეთ მეტი

  თანამედროვე ქართულში 33 ასო-ბგერაა − 5 ხმოვანი და 28 თანხმოვანი. თითოეულ ბგერას თავისი შესატყვისი ასო აქვს. ქართულმა დამწერლობამ განვითარების პროცესში სამჯერ იცვალა სახე და, შესაბამისად, ასოთა მოხაზულობის სამი ვარიანტი არსებობს: ასომთავრული, ნუსხური და მხედრული. ნუსხური დამწერლობა ასომთავრულის განვითარების შედეგია, ხოლო მხედრული − ნუსხურისა. „ქართული ანბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა“ − ამ დასახელებით შევიდა იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში ქართული ანბანის სამივე სახეობა 2016 წელს.

  ✧ ქართული ენა სხვა კავკასიურ ენებთან ერთად ქმნის კავკასიურ ენათა ოჯახს.

  იხილეთ მეტი

  ესაა ძველი დამწერლობის მქონე ერთადერთი ენა ქართველურ და კავკასიურ ენათა შორის. ქართული ანბანი გამოყენებული იყო ჩრდილო კავკასიური ენებისათვის VIII − XV საუკუნეებში. ქართული ენა არის იდეალური და უნიკალური გასაღები, რომელიც ფართოდ ხსნის კარს კავკასიურ ენათა სამყაროში.

  ✧ ქართულ ენაზე V საუკუნიდან არსებობს ბიბლიური წიგნების თარგმანები.

  იხილეთ მეტი

  ქართული ენის უძველესი წერილობითი ძეგლები − წარწერები, ხელნაწერები, საისტორიო, იურიდიული და საარქივო დოკუმენტები მდიდარ მასალას იძლევა არა მხოლოდ ქართული ყოფის, სალიტერატურო ენის, ქართული კულტურის ისტორიის შესასწავლად, არამედ იმ ქვეყნების კულტურათა შესასწავლადაც, რომლებთანაც საუკუნეთა მანძილზე ჰქონდა საქართველოს ურთიერთობა.

  უძველესი წარწერები მონასტრებსა და ტაძრებზე IV − IX საუკუნეებით თარიღდება.

  უძველესი წერილობითი ძეგლებია ხელნაწერები, რომელთაგან 1000-ზე მეტი V – XIII საუკუნეებს განეკუთვნება.

  ფილოსოფიური და საისტორიო ხასიათის ხელნაწერები X − XII საუკუნეებისაა, იურიდიული დოკუმენტები XI საუკუნიდან არის შემონახული.

  ✧ ქართული მწერლობა მსოფლიო ლიტერატურის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია.

  იხილეთ მეტი

  საქართველოს თხუთმეტსაუკუნოვანი ლიტერატურა აქვს: როგორც სასულიერო, ასევე საერო. ადრეული შუასაუკუნეებიდან ქართულ მწერლობას მჭიდრო კავშირი ჰქონდა ბიზანტიურ, აღმოსავლეთ ქრისტიანულ და ზოგადად აღმოსავლურ, შემდგომში კი დასავლურ ლიტერატურასთან. ბევრი ძეგლი ითარგმნა ბერძნულიდან და აღმოსავლური ენებიდან. ქართულიდანაც სრულდებოდა თარგმანები სხვა ენებზე. იმის გამო, რომ ბერძნულიდან თუ აღმოსავლური ენებიდან ნათარგმნი ზოგიერთი თხზულების დედანი აღარ არის შემორჩენილი, მათ ქართულ თარგმანებს ორიგინალის მნიშვნელობა ენიჭება.

  ✧ ქართული − XII საუკუნის კლასიკოსი პოეტის − შოთა რუსთაველის ენაა.

  იხილეთ მეტი

  რუსთაველი იყო შუასაუკუნეების მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წარმომადგენელი. მისი პოემა „ვეფხისტყაოსანი“ მსოფლიოს მრავალ ენაზეა თარგმნილი.

  ✧ ქართული ენა საუკუნეების განმავლობაში კულტურათა დიალოგის აქტიური მონაწილეა.

  იხილეთ მეტი

  საქართველო და ქართული ენა განუყოფელი ნაწილია საერთო ქრისტიანული სამყაროსი, რომლის ფასეულობებზეც აღმოცენდა ევროპული კულტურა და საფუძველი დაედო გლობალიზაციის პროცესს.

  ✧ საქართველო საინტერესო ქვეყანაა არქეოლოგებისთვის.

  იხილეთ მეტი

  საქართველოში ათიათასობით ხუროთმოძღვრული თუ ისტორიული ძეგლია, რომელთა დიდი უმრავლესობა უნიკალურია და მსოფლიო საგანძურში შედის.

  ✧ საქართველო ტურისტული ქვეყანაა.

  იხილეთ მეტი

  აქ არის როგორც სამთო, ისე საზღვაო კურორტები. საქართველოში შეგიძლიათ იხილოთ ისტორია და თანამედროვეობა. საქართველო ვაზისა და ღვინის, სიმღერისა და ცეკვის ქვეყანაა.

 •  

  ქართული ანბანი

  გაკვეთილი 1

  გაკვეთილი 2

  გაკვეთილი 3

  გაკვეთილი 4

  გაკვეთილი 5

  გაკვეთილი 6

  გაკვეთილი 7

  გაკვეთილი 8

  გაკვეთილი 9

  გაკვეთილი 10

  გაკვეთილი 11

  გაკვეთილი 12

  დანართები

  გაკვეთილი 1

  გაკვეთილი 2

  გაკვეთილი 3

  გაკვეთილი 4

  გაკვეთილი 5

  გაკვეთილი 6

  შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

  გაკვეთილი 7

  გაკვეთილი 8

  გაკვეთილი 9

  გაკვეთილი 10

  გაკვეთილი 11

  გაკვეთილი 12

  შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

  დანართები

  თემა I

  თემა II

  თემა III

  თემა IV

  თემა V

  თემა VI

  დანართები

  თავი I

  თავი II

  თავი III

  თავი IV

  თავი V

  თავი VI

  თავი VII

  თავი VIII

  თავი IX

  თავი X

  თავი XI

  თავი XII

  დანართები

  თავი I

  თავი II

  თავი III

  თავი IV

  თავი V

  თავი VI

  დანართები

  თავი I

  თავი II

  თავი III

  თავი IV

  თავი V

  თავი VI

  დანართები

  "აღმართის" სერიაში წარმოდგენილი სახელმძღვანელოები ერთენოვანია. ეს არის ამ ტიპის სახელმძღვანელოების შექმნის პირველი ცდა საქართველოს საგანმანათლებლო ლინგვისტიკის სფეროში. სახელმძღვანელოები შედგენილია ენის ფლობის დონეების მიხედვით. თითოეული მათგანი მოიცავს შემსწავლელის წიგნს, სავარჯიშოების რვეულსა და აუდიომასალას. ვებგვერდზე ეტაპობრივად განთავსდება ქართული ენის სახელმძღვანელოები და თანდათანობით შეიქმნება სრული სასწავლო კომპლექტი უცხოელი შემსწავლელებისთვის.

  The "Aghmarti" (ascent) manuals are monolingual. This is the first attempt to create such manuals in the sphere of educational linguistics of Georgia. Manuals are compiled according to the Reference Level Descriptions of a language. Each manual consists of a learner’s book, an exercise book and audio-materials. Manuals of the Georgian language, as well as support materials will be uploaded to the web-site step by step and a complete set of teaching materials of Georgian for foreign learners will be developed.

 •  

  ენის ფლობის დონეები


  A1 დონე

  A2 დონე

  B1 დონე

  B2 დონე

  C1 დონე

  C2 დონე

 •  

  მეთოდიკა


  თავი 1

  თავი 2

  თავი 3

  თავი 4

  თავი 5

  თავი 6

  თავი 7

  თავი 8

  თავი 9

  თავი 10

  თავი 11

   
     

  "ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების" პროგრამით "აღმართის" სერიისათვის საქართველოს საგანმანათლებლო ლინგვისტიკის სფეროში პირველად შეიქმნა "ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების მეთოდიკის" სახელმძღვანელო, რომელიც შედგება ორი წიგნისაგან: თეორიული კურსი და პრაქტიკული დავალებები. სახელმძღვანელოში სწავლების ტრადიციული მიდგომები გაანალიზებულია ენის, როგორც უცხო ენის, სწავლების თანამედროვე მეთოდებთან შედარებით. წარმოდგენილია უახლესი თეორიები და ჩამოყალიბებულია ახალბედა დარგის — ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების მეთოდიკის — თეორია, რომლის გასამყარებლადაც შედგენილია სავარჯიშოების კრებული.

  Within the framework of the programme Georgian as a Foreign Language a manual of the Methodology of Teaching Georgian as a Foreign Language was developed, for the first time in the sphere of educational linguistics of Georgia. The manual consists of two books: theoretical course and practical tasks. In the manual traditional approaches to language teaching are analyzed in comparison with modern methods of teaching a language as a foreign language. The manual discusses the newest theories and shapes the theory of a new field: a methodology of teaching Georgian as a foreign language. The theory, presented in the manual is supplied with a book of practical assignments.

 • გაკვეთილი 1

  გაკვეთილი 2

  გაკვეთილი 3

  გაკვეთილი 4

  გაკვეთილი 5

  გაკვეთილი 6

  შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

  გაკვეთილი 7

  გაკვეთილი 8

  გაკვეთილი 9

  გაკვეთილი 10

  გაკვეთილი 11

  გაკვეთილი 12

  შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

  თავი I

  თავი II

  თავი III

  თავი IV

  თავი V

  თავი VI

  თავი I

  თავი II

  თავი III

  თავი IV

  თავი V

  თავი VI

  თავი VII

  თავი VIII

  თავი IX

  თავი X

  თავი XI

  თავი XII

  თავი I

  თავი II

  თავი III

  თავი IV

  თავი V

  თავი VI

  თავი I

  თავი II

  თავი III

  თავი IV

  თავი V

  თავი VI

  • A1

    • კავკასია და საქართველო

    • ამინდი საქართველოში

    • დასვენება საქართველოში

    • წერილი საქართველოდან

    • ჩემი სოფელი

    • თბილისის პანორამა

    • ლეგენდა თბილისზე

    • თბილისის მუზეუმები

    • თბილისის თეატრები

    • თბილისის ბაღები და პარკები

    • თბილისი – ინტერნაციონალური ქალაქი

    • ორი მელა

    • შეკითხვები სიყვარულის შესახებ

    • ატამს კურკა აქვს?

    • მეფე და შვილები

    • მეფე და მხატვარი

    • სოფლის მშენებლები

    • ყველაზე ტკბილი და ყველაზე მწარე

    • კაცი და კაკლის ხე

    • ძუნწი და ოქროს ფული

    • კატა და ლომი

    • კუ და მორიელი

    • ბოროტი კაცი

    • ორი ძმა

    • ნიკო ფიროსმანი

    • ლადო გუდიაშვილი

    • ელენე ახვლედიანი

    • დავით კაკაბაძე

    • შალვა ქიქოძე

    • იაკობ ნიკოლაძე

    • ლექსიკონი

    • ზმნის ფორმები

    • სინონიმები

    • ანტონიმები

  • A2

    • ნიკოლას ნიკლბი

    • გზაზე ბიჭი მიდიოდა

    • მე ახლა ბედნიერი კაცი ვარ

    • ბებიას წერილი ქალაქში შვილიშვილებს

    • იავნანამ რა ქნა?!

    • ნიკო ფიროსმანი და მსახიობი მარგარიტა

    • გალაკტიონ ტაბიძედა მერი შერვაშიძე

    • ტიციან ტაბიძე და ნინო მაყაშვილი

    • სიმონ ჩიქოვანი და მარიკა ელიავა

    • კახი კავსაძე და ბელა მირიანაშვილი

    • მიხეილ თამარაშვილი

    • იოსებ ჟორდანია

    • გურამ რჩეულიშვილი

    • მამა ილია

    • ლექსიკონი

    • ზმნის ფორმები

    • სინონიმები

    • ანტონიმები

  • A2+

    • ჩემი თავგადასავალი

    • ტომ სოიერის თავგადასავალი

    • მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი

    • პარაშუტი

    • მამიდა

    • გადაუხდელი იუბილე

    • HELLADOS

    • უკანასკნელი ფოთოლი

    • ჯეკი

    • გარგანტუა და პანტაგრუელი

    • კაცია-ადამიანი?!

    • ამაოების ბაზარი

    • ობლომოვი

    • ლექსიკონი

    • ზმნის ფორმები

    • სინონიმები

    • ანტონიმები

  • B1

    • ბესარიონ ქებურია

    • ალექსანდრე ქართველი (ალექსანდრე ქართველიშვილი)

    • მაიკლ გრეგორი (მიხეილ გრიგორაშვილი)

    • ალექსანდრე ნადირაძე

    • ალავერდი-ხანი უნდილაძე

    • დიმიტრი ამილახვარი

    • ნიკო ბური

    • ჯონ მალხაზ შალიკაშვილი

    • ალი ბეი ალ ქაბირი (1728-1773)

    • მურად ბეი (1750-1801)

    • იბრაჰიმ ბეი (1735-1817)

    • ახმეთ მელაშვილი

    • ვახტანგ მალაყმაძე (ჰაირი ჰაირიოღლუ)

    • სერგი მეტრეველი

    • საბა კლდიაშვილი

    • მიხეილ კედია

    • გრიგოლ ფერაძე

    • დათაშკა კავსაძე

    • მარია პერინი

    • სოლიკო ვირსალაძე

    • ქართული ნაციონალური ბალეტი

    • ჯორჯ ბალანჩინი

    • ცეკვის ჯადოქარი

    • ირმა ნიორაძე

    • ნინო ანანიაშვილი

    • „Prince Matchabelli“

    • ჯორჯ კობი (გრიგოლ კობახიძე)

    • კონსტანტინე სიდამონ-ერისთავი

    • ლექსიკონი

    • ზმნის ფორმები

   B2

    • ქართული ოპერა

    • რევაზ გოგნიაშვილი

    • ზაქარია ფალიაშვილი

    • საქართველოს ბულბული

    • ვიქტორ დოლიძე

    • ფოლკლორული მუსიკა

    • ქართული მუსიკალური საკრავები

    • ლიანა ისაკაძე

   • ქართული კინო

   • ქართული კონიაკი

   • ქართული ღვინო

   • ლაღიძის წყლები

   • საქართველოს მინერალური წყლები

   • ბუნება

   • აბრეშუმი

   • ქართული ფული

   • საფოსტო მარკები

   • წიგნი

    • პატარა სევდიანი ისტორია ტყემალზე

    • საქართველო და ჭადრაკი

   • ზუბალაშვილები

    • ლექსიკონი

    • ზმნის ფორმები

   B2+

   • სიმენსი და საქართველო

   • მიხაი ზიჩი

   • საიათნოვა

    • ჯოვანი სკუდიერი

    • კარლო მორეტი

    • ლეოპოლდ ბიფელდი

   •  

  საკითხავი ლიტერატურა წარმოადგენს სერია "აღმართის" შემადგენელ ნაწილს შემსწავლელის სახელმძღვანელოებთან ერთად. იგი შედგენილია ენის ფლობის დონეების შესაბამისად. A1 და A2 დონის საკითხავი მასალა უკვე მომზადებულია, B1-ზე ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა.

  საკითხავი ლიტერატურა ქართულის, როგორც უცხო ენის, შემსწავლელებს ხელს შეუწყობს "აღმართის" სერიის სახელმძღვანელობით ათვისებული გრამატიკული მასალის განმტკიცებასა და ლექსიკური მარაგის გაფართოებაში, ქართული ენის გაღრმავებაში, საქართველოს გაცნობასა და კითხვის უნარის განვითარებაში. იგი ასევე მოიცავს ქართული კულტურის ასპექტებს.

  Together with the manuals the reading material is a part of the "Aghmarti" series. It is compiled according to the reference level description. The reading comprehension texts of the A1 and A2 levels are already created and work on B1 level is in process.

  The reading resources will help learners of Georgian as a foreign language in reinforcing of studied grammatical material, enlarging their vocabulary, deepening knowledge of the Georgian language, familiarizing with Georgia, developing of reading skills. It also includes the aspects of Georgian culture.

 •  

   

   

   

   

   

   

   

  დამუშავების პროცესშია

  Under Development

   

   

   

   

   

   

   

   

 • მისამართი: Address:
  საქართველო, 0102 თბილისი, დიმიტრი უზნაძის ქ. N 52

   

   

  52, Dimitri Uznadze st. 0102 Tbilisi, Georgia
  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო Ministry of Education and Science of Georgia
  უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტი Department of Higher Education and Scientific Development
  ქართული ენის სამმართველო

   

   

  Georgian Language Division
  ტელეფონი: (+995 32) 220 02 20 Phone: (+995 32) 220 02 20
  ელ.ფოსტა: geolang@mes.gov.ge E-mail: geolang@mes.gov.ge
 • მარიკა ოძელი

  ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების პროგრამის ავტორი და ხელმძღვანელი

  Marika Odzeli

  Author and Head of the Programme Irbach – "Teaching Georgian as a Foreign Language"

  თეა ტეტელოშვილი

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ქართული ენის სამმართველოს
  მთავარი სპეციალისტი

  Tea Teteloshvili

  Senior specialist of the Georgian Language Division, Ministry of Education and Science of Georgia

  ნატა დავითაშვილი

  ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების პროგრამა "ირბახის" ექსპერტი

  Nata Davitashvili

  Expert of the Programme Irbach – Teaching Georgian as a Foreign Language

  ტატიანა საბანაძე

  პროგრამისტი

  Tatiana Sabanadze

  programmer

  ქეთევან ლომიშვილი

  ილუსტრატორ-დიზაინერი

  Ketevan Lomishvili

  Illustrator-designer

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში ხორციელდება "ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების" პროგრამა. ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლება XXI საუკუნის პროდუქტია. მისი დამოუკიდებელ მიმართულებად ჩამოყალიბების შედეგია წინამდებარე ვებგვერდი, რომელზეც თანდათანობით განთავსდება აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში შექმნილი სასწავლო-მეთოდური მასალები. პროგრამა სრულდება ევროპის საბჭოს ენობრივი პოლიტიკის სამმართველოსთან თანამშრომლობითა და ზოგადევროპული ენობრივი კომპეტენციების გათვალისწინებით. პროგრამის მიზანია შემსწავლელებისა და მასწავლებლებისათვის ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლა-სწავლების სრული პაკეტის შეთავაზება. ამ მიზნის მისაღწევად დავიწყეთ სისტემური და თანამიმდევრული მუშაობა. თავდაპირველად შეიქმნა ქართული ენის ფლობის დონეების სტანდარტული აღწერილობა. მასში ქართული ენის ფლობის დონეები შემუშავებულია იმ პარამეტრების შესაბამისად, რომლებიც მიღებულია თანამედროვე ევროპული ენების ლინგვოდიდაქტიკურ აღწერილობათა სფეროში. ეს განაპირობებს ქართული ენის სწავლების ინტეგრირებას ენობრივი განათლების ზოგადევროპულ სისტემაში და მის განხილვას საერთოევროპულ ენათა ერთობის ერთ-ერთი ენის რანგში. ეს კი ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ენის სტატუსის გარდა, ქართულმა ენამ საერთაშორისო მიმოქცევის ენის სტატუსიც შეიძინა.

  ქართულის, როგორც უცხო ენის, სტანდარტიზაციის აუცილებლობა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ქართული სახელმწიფო ინტენსიურად ჩაერთო საერთაშორისო პროცესებში და შესაბამისად, შეიქმნა ქართული ენის განხილვის საჭიროება ორი საურთიერთო კონტექსტით: ქართული – საქართველოს სახელმწიფო ენა, ანუ შიდა მიმოქცევის ენა და ქართული – მსოფლიო მიმოქცევაში მყოფი ერთ-ერთი ენა, ანუ ლეგიტიმირებული ენა. ამდენად, ქართულის, როგორც უცხო ენის, სტანდარტის შექმნას სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს და ის ნამდვილად არის დიდი სახელმწიფოებრივი მოვლენა. მას ასევე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ენობრივი განათლების სისტემისათვის, რადგან მასში განისაზღვრა სწავლების მიზანი – სწავლების სტრატეგია და ტაქტიკა. ამასთანავე იგი უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის უნიფიცირებას და ხელს შეუწყობს ყოველდღიური და საქმიანი ურთიერთობებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებას.

  კომუნიკაციური მიდგომა, რომლის გათვალისწინებითაც შესრულდა სტანდარტი, უპირველეს ყოვლისა მიზნად ისახავს ევროპის ხალხთა ენობრივი და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებასა და განვითარებას. კომუნიკაციური მიდგომა ისეა ორიენტირებული შემსწავლელებზე, რომ მათ შეძლონ რეალურ, ცხოვრებისეულ სიტუაციებში გარკვევა და ურთიერთობის დამყარება. კომუნიკაციური სწავლებისას ყურადღება გადატანილია არსის გაგებასა და სათქმელის სწორად გადმოცემაზე. ენის სტრუქტურისა და ლექსიკის შესწავლაც სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. აღნიშნული სტანდარტის პრეზენტაცია შედგა ევროპის საბჭოში 2011 წელს.

  ქართულის, როგორც უცხო ენის, სტანდარტული აღწერილობის საფუძველზე დაიწყო სასწავლო-მეთოდური სახელმძღვანელოების შექმნა. სახელმძღვანელოების ამ სერიას "აღმართი" ვუწოდეთ, რითაც სიმბოლურად გამოვხატეთ გასავლელი გზის სირთულე. სერიის პირველი ნაშრომი იყო "ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების მეთოდიკის" სახელმძღვანელო. ესეც სრულიად ახალი სიტყვაა ჩვენი საგანმანათლებლო ლინგვისტიკისათვის. სახელმძღვანელო შედგება ორი წიგნისაგან – თეორიული კურსი და პრაქტიკული დავალებები. ნაშრომში სწავლების ტრადიციულ მიდგომებთან შედარებით არის გაანალიზებული ენის, როგორც უცხო ენის, სწავლების თანამედროვე მეთოდები, უახლესი თეორიები და ჩამოყალიბებულია ახალბედა დარგის – ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების მეთოდიკის თეორია, რომლის გასამყარებლადაც შედგენილია სავარჯიშოების კრებული. იგი განსაზღვრულია ქართულის, როგორც უცხო ენის, მასწავლებლებისათვის. ამის შემდგომ ახლადშექმნილი მეთოდური პრინციპებისა და ზოგადევროპული ენობრივი კომპეტენციების გათვალისწინებით დაიწყო "აღმართის" სერიის სახელმძღვანელო კომპლექტების შედგენა ენის ფლობის დონეების მიხედვით. ამ სერიის ქართული ენის სახელმძღვანელოები ერთენოვანია. ამით ისინი განსხვავდებიან აქამდე არსებული სახელმძღვანელოებისაგან. თითოეული კომპლექტი შედგება შემსწავლელის წიგნის, სავარჯიშოების რვეულისა და აუდიომასალისაგან. ყოველი დონისათვის გათვალისწინებულია ადაპტირებული საკითხავი ლიტერატურა. B1 დონიდან თითოეულ კომპლექტს დაემატება მასწავლებლის წიგნი. ვებგვერდზე ასევე განთავსდება დამხმარე სასწავლო-მეთოდური მასალები.

   

  Work on the programme "Teaching Georgian as a Foreign Language" is underway at the Ministry of Education and Science of Georgia. Teaching Georgian as a foreign language is the product of the 21st century and this website is the result of its development into a separate branch. Teaching and support materials, created within the framework of this programme, will be gradually uploaded to the website. The programme is being developed in collaboration with the Language Policy Division of the Council of Europe, and common European Language competences are taken into consideration. The aim of the programme is to offer a full package of teaching / learning materials to learners and teachers of Georgian as a foreign language. At the initial stage of the programme Reference Level Descriptions for the Georgian Language (levels A1-A2, B1 and B2) were developed. The reference level descriptions were created according to the parameters worked out in the sphere of linguo-didactic description of modern European languages. This will facilitate the integration of teaching the Georgian language into the common European system of language education and will determine its status as one of the languages of the unity of European languages. And this means that, in addition to the status of State language, the Georgian language will also acquire the status of a language of international communication.

  The need to standardize Georgian as a foreign language arose when the Georgian state joined the common international and interlingual communication of the world’s peoples and languages. Accordingly it also became necessary to regard the Georgian language in two communicative contexts: Georgian as the language of the Georgian state, that is the language of internal communication, and Georgian as a language involved in worldwide communication, that is, a legitimated language. Thus, the creation of the standard for Georgian, as a foreign language is of strategic importance and truly is a great event of State-level significance, especially with respect to the language policy.

  The communicative approach which was taken into consideration in process of formation of this Standard is firstly aimed at preserving and further developing the linguistic and cultural heritage of European nations. The communicative approach is orientated to learners in such a manner as to enable them to deal with real everyday life situations and to establish effective communication. In the process of communicative teaching the accent is shifted to the perception of the speech content and to the correct rendition of what one has to say. The study of language structure and vocabulary serves the same purpose. This standard was presented at the Council of Europe in 2011.

  On the basis of the Reference Level Descriptions for Georgian as a foreign language, we started to develop teaching and methodological manuals. This series of manuals is termed "Aghmarti" (ascent), symbolizing the difficulty of the language learning process. The first book of the series was the manual of "Methodology of Teaching Georgian as a Foreign Language". This too is a novelty in the sphere of educational linguistics of Georgia. The manual consists of two books: theoretical course and practical tasks. In the manual traditional approaches to language teaching are analyzed in comparison with modern methods of teaching language as a foreign language. The manual discusses the newest theories and shapes the theory of a new field: the methodology of teaching Georgian as a foreign language. The theory, presented in the manual is supplied with a book of practical assignments. The manual is intended for teachers of Georgian as a foreign language. Later, work on the series of manuals "Aghmarti" (ascent) started for each reference level of Georgian based on the newly formulated methodological principles and common European language competences. These manuals are monolingual and in this they differ from the previously published manuals. Each set consists of a learner’s book, an exercise book and audio-materials. Each level is supplied with the adapted reading material. From B1 level a teacher’s book will be added to each set. Additional teaching and methodological support materials will also be uploaded to the website.

   

  • ამბები News


  • 14.04.2017

   Марика телевидение

  • 14.04.2017

   ქართული ენის სწავლება და პოპულარიზაცია უცხოეთში
   Teaching and Popularization of Georgian Abroad

  • 14.04.2017

   ნატო დავითაშვილი Imedi TV

  • 26.09.2015

   ერთად ვიზეიმოთ ენების ევროპული დღე - 2015!

  • 29.10.2014

   საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში წინამდებარე ვებგვერდის პრეზენტაცია შედგა

  • 14.10.2014

   ქართული ენის შემსწავლელი თურქი სტუდენტები საქართველოში
   თეა ტეტელოშვილი

  • Georgian Language Learner Turkish Students in Georgia
   Tea Teteloshvili

  • 26.09.2014

   ვილაპარაკოთ უცხო ენებზე და ერთად აღვნიშნოთ ენების ევროპული დღე!

  • Let’s Talk and Celebrate the European Day of Languages!

  • 26.09.2014

   European Day of Languages - 26 September 2014
   Statement by Thorbjørn Jagland

  • 22.09.2014

   ქართული ენის სწავლება თურქეთის სკოლებში

  • 14.05.2014

   ქართული ენის სწავლება თურქეთის უნივერსიტეტებში
   მარიკა ოძელი

  • Teaching of the Georgian language at the Universities in Turkey
   Marika Odzeli

 • რეცენზია სახელმძღვანელოების სერიაზე "აღმართი"

  A1 და A2 დონეები

   

  ქართულის სასწავლებლად შესანიშნავი მასალაა. ქართული ენის სწავლით დაინტერესებულ ნებისმიერ ადამიანს, დიდებსაც და პატარებსაც, მეტად გამოადგება. ინტერნეტსივრცეში განთავსებული წიგნები მთელ მსოფლიოში ყველა მსურველისთვის ხელმისაწვდომი იქნება და ამით ბევრს ქართული ენის სასწავლებლად უნიკალური საშუალება მიეცემა. განსაკუთრებით სასარგებლო იქნება უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ბავშვებისთვის. მეც პირადად აუცილებლად გამოვიყენებდი იაპონიაში ჩემი ვაჟიშვილისთვის.

  ამ წიგნებისთვის დამახასიათებელია ბუნებრივი და ცოცხალი დიალოგები და ტექსტები, კარგად შერჩეული თემები და სავარჯიშოს სიუხვე. ისეა გაკეთებული, რომ მოსწავლემ სავარჯიშოების მეშვეობით დიდი წვალების გარეშე ბუნებრივად შეითვისოს ქართული გრამატიკის საფუძვლები, რაც უცხოელებისთვის ხშირად დიდ სირთულეს წარმოადგენს. მოცემული სიტყვები და ფრაზებიც პირდაპირ გამოიყენება რეალურ ცხოვრებაში. ამავე დროს წიგნებში ბევრი სურათი და ილუსტრაციაა შეტანილი და ამით ბავშვებიც ხალისიანად ისწავლიან. ასეთი წიგნების გამოშვება უაღრესად მისასალმებელია.

  აგვისტო, 2014

   

   

  B1 დონე

  ზოგადი შთაბეჭდილება:

  ძალზე სასარგებლო მასალაა ქართული ენის მოსწავლისთვის, ვისაც საწყისი ეტაპები უკვე გავლილი აქვს და ცოდნის გაღრმავება სურს. დამწყებთათვის კი არის სხვადასხვანაირი სასწავლო მასალები, მაგრამ შემდეგ სწავლის გასაგრძელებლად კარგი სახელმძღვანელო იშვიათია. ამ მხრივ ეს მოთხოვნილებას ზუსტად ავსებს და ძვირფას მასალას წარმოადგენს.

  შერჩეულია მეტად საინტერესო და მრავალფეროვანი თემები, რის გაცნობაშიც მოსწავლეები ბუნებრივად გაიმდიდრებენ ლექსიკას და ცოდნას ქართულ კულტურაში, ისტორიაში, სპორტში და ა.შ. ზოგი თემა განსაკუთრებით პრაქტიკულია და პირდაპირ გამოადგებათ ახალგაზრდა მოსწავლეებს რეალურ ცხოვრებაში.

   

  კომენტარები და შენიშვნები:

  • ყოველ თავში კარგად შერჩეული, კონკრეტული და ძალიან საინტერესო თემებია მოცემული. მე თავად დიდი ინტერესით წავიკითხე ტექსტები და ბევრი ახალი გავიგე. დარწმუნებული ვარ, მოსწავლეები თემების გაცნობაში ხალისიანად აითვისებენ ენას. ამავე დროს, ბევრი თემა (მაგ., CV-ს შედგენა, სამოტივაციო წერილის დაწერა და ა.შ.) მოსწავლეებს პრაქტიკულადაც გამოადგება. ეს ამ წიგნის დიდი უპირატესობაა.

  • მოსწავლეებისთვის კარგია ის, რომ ყოველი თავის დასაწყისში გარკვევით მითითებულია მისაღწევი მიზნები და ასათვისებელი გრამატიკული ერთეულები. თუმცა, ზოგადად ისეთი შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ გრამატიკისთვის ძალიან ცოტა ყურადღებაა დათმობილი. გრამატიკული ერთეულებისთვის უფრო მეტი სავარჯიშო რომ ყოფილიყო, კარგი იქნებოდა. ზოგი გრამატიკული ერთეული, როგორიცაა პირობითი წინადადების კონსტრუქცია (თავი III) და დონიანი და უნიშნო ვნებითი (თავი IV), საკმაოდ რთულია და მეტ ვარჯიშს მოითხოვს.

  • წიგნებსა და რვეულებში მოცემული ამოცანები შედგენილია იმის გათვალისწინებით, რომ რამდენიმე მოსწავლე ერთად სწავლობს. მაგალითად, ზოგი სავარჯიშოს შესასრულებლად წყვილების შექმნაა საჭირო. ეს ჯგუფურად სწავლის დროს მართლაც გამოსადეგარია. მაგრამ, მეორე მხრივ, ნაკლებად გამოადგება ისეთ მოსწავლეს, რომელიც მარტო სწავლობს მასწავლებელთან ან მასწავლებლის გარეშე. ვფიქრობ, A დონეზე ასე არ იყო და ამდენად A-დონის მასალა უფრო მოქნილი იყო გამოსაყენებლად.

  აგვისტო, 2015

  იასუჰირო კოჯიმამ მოგვცა ასევე საქმიანი შენიშვნები და სასარგებლო რჩევები, რისთვისაც მადლობას მოვახსენებთ მას. მისი რეცენზიის გათვალისწინებით წარმოვადგინეთ A1, A2 და B1 დონის სახელმძღვანელოები ვებგვერდზე. იასუჰირო კოჯიმას მოსაზრებები ქართული ენის სწავლებასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან იგი პოლიგლოტი ენათმეცნიერია და აქვს ქართულის როგორც სწავლის, ისე სწავლების გამოცდილება. იასუჰირო კოჯიმა წლების განმავლობაში ასწავლიდა ქართულ ენას ტოკიოს უნივერსიტეტში. ამჟამად იგი არის იაპონიის საელჩოს ატაშე საქართველოში.

 • ვებგვერდი პრაქტიკაში

  ლექცია დუზჯეს უნივერსიტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობის პირველ კურსზე. პედაგოგი - მაკა სალია

  ქართულმა ენამ საერთაშორისო მიმოქცევის ენის სტატუსიც შეიძინა.

   

  ამუშავდა ახალი ვებ-გვერდი www.geofl.ge - ქართული, როგორც უცხო ენა. ეს არის უნიკალური პროექტი, რომელიც 2010 წელს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივითა და პატრონაჟით დაიწყო და მიზნად ისახავს ქართული ენის, როგორც უცხო ენის, შესწავლის მეთოდოლოგიების შექმნასა და განვითარებას. ჩვენი ემიგრანტების შვილებს და საერთოდ, ყველა ადამიანს, ვისაც აქვს სურვილი, რომ შეისწავლოს ქართული ენა, ეძლევა ამის უნიკალური შესაძლებლობა. ეს პროგრამა განსაკუთრებით დაეხმარება უცხოეთში არსებულ ქართულ საკვირაო სკოლებს და გააძლიერებს ქართული ენის სწავლისა და სწავლების შესაძლებლობებს.

  ეს პროგრამა უნიკალურია. ჩვენ აქამდე არასდროს გვქონია ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიები და სწავლის შეფასებითი სისტემა. პროგრამის ფარგლებში ჩამოყალიბდება დონეების სისტემა, ისეთივე, როგორც ინგლისურს ან ფრანგულს აქვს, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდება ქართულის, როგორც უცხო ენის ცოდნის შეფასება.

  მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო მარიკა ოძელს და მის გუნდს ამ პროგრამის შექმნისთვის, მათი წვლილი განუსაზღვრელია და ისინი ისტორიაში შევლენ, როგორც ადამიანები, რომლებმაც ქართულ ენას საერთაშორისო მიმოქცევის ენის სტატუსი შეუძინეს. ჩემთვის და კოკა სეფერთელაძისთვის, რომელიც უშუალოდ კურირებდა ამ პროექტს, უდიდესი პატივია, რომ მოგვეცა ამ გუნდთან მუშაობის და ჩვენი პატარა წვლილის შეტანის შესაძლებლობა საქართველოს ამ დიდ წარმატებაში.

 • Review of the Manual Series "Aghmarti” (ascent - A1 and A2 levels).

   

  The series seems to be excellent, very appropriate for both, adults and youngsters willing to learn Georgian Language. Internet books will be available for everyone around the world and this will be a unique opportunity for them to study Georgian language. The series will particularly be useful for Georgian children living abroad and more, I would like to use these books to my son in Japan as well.

   

  The plenty and variety of dialogues, texts, topics and exercises make it easy for the students to cope with the basis of the Georgian grammar in as easy way as possible, without "digging”, which often seems real difficulty for foreigners. The words and phrases given in books are directly used in real life. At the same time, a lot of photos and illustrations are included in the books and make children learn language in an entertaining and easy way. These books are highly welcome.

   

   

  Acknowledgements are due to Yasuhiro Kojima for his helpful notes and advice. Having taken them into consideration we are presenting the A1 and A2 level manuals on the website. Yasuhiro Kojima being a polyglot linguist and having experience of both - learning and teaching Georgian, his notes are particularly valuable for us. He had taught Georgian at Tokyo University for years. Currently he is the cultural attaché of the Embassy of Japan in Georgia.

   

  August, 2014

 • "აღმართი" - განთლების სამინისტროს წარმატებული პროექტი

  რეცენზია სახელმძღვანელოებზე

   

  ვებგვერდის ადმინისტრაციის თხოვნით რეცენზიის ქართული
  თარგმანი შეასრულა პოლონეთის რესპუბლიკაში
  საქართველოს ელჩმა ნიკოლოზ ნიკოლოზიშვილმა.

   

   

  "აღმართი" არის საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ მომზადებული წიგნების სერია ქართული ენის შემსწავლელებისათვის. მასალა იმსახურებს რეკომენდებას. ვებგვერდი მუდმივად ივსება და უმჯობესდება. ამასთანავე, მისი გამოყენება უფასოა.

  არ დაგიმალავთ და, რამდენიმე წელია, ველოდებოდი სამინისტროს ნამუშევრის გამოჩენას. აქედან გამომდინარეობს ჩემი ენთუზიაზმიც. მასალები, რომელებიც მინიმუმ სამი წლის მუშაობის შედეგია, ნამდვილად კარგია. როგორ მოვიძიოთ ისინი? საკმარისია შეხვიდეთ ვებგვერდზე geofl.ge და ყველაფერს იქ იხილავთ. თუ ბოლომდე წაიკითხავთ ჩემს შთაბეჭდილებებს, ნახავთ ვებგვერდის როგორც დადებით მხარეებს, ასევე გარკვეული ხარვეზების ჩამონათვალსაც.

  დასაწყისში დადებითი მხარეები

  პირველი: ჯერ გამოქვეყნდა A1 და A2 დონის წიგნები. ახლა გამოჩნდა შემდეგი ნაწილი, B1 დონის მასალაც. წინასწარი ინფორმაციით ასევე იქნება მე-4 ნაწილი ე.ი. B2 დონე. ეს არის ხელმისაწვდომი სახელმძღვანელოების პირველი დიდი სერია.

  მეორე: წიგნები უფასოა და ხელმისაწვდომია პროექტის "ქართული როგორც უცხო ენა" ვებგვერდზე, ხოლო გვერდის დომენი სათაურის შემოკლებული ფორმაა. თითოეული თავი შეგიძლიათ ამობეჭდოთ, აკინძოთ ან იქონიოთ ნებისმიერი ფორმატის ელექტრონულ გადამტანში.

  მესამე: "აღმართი" წიგნია სამუშაო რვეულითა და აუდიოჩანაწერებით (ასევე ვებგვერდიდან გადმოწერის საშუალებით). ჩვენთვის, უცხოელებისთვის, ეს ნიშნავს, რომ გარდა მთავარი ნაწილებისა, ვებგვერდი იძლევა უფრო მეტს, ცოდნის გაღრმავების შესაძლებლობსაც.

  მეოთხე: გარდა წიგნებისა, ყველა დონისთვის ასევე არის ადაპტირებული საკითხავი მასალის როგორც ბეჭდური, ისე აუდიო ვერსიები სიტყვების განმარტებითურთ. საკითხავი ლიტერატურა თანდათან ივსება დონეების შესაბამისად. ასევე იქნება ლექსიკონი და თვითშეფასების ტაბულები.

  მეხუთე: მასალები მომზადებულია სწავლების ევროპული მოთხოვნების საფუძველზე, ე.ი. A1 დონის მასალის გავლის შემდეგ ფაქტობრივად გვექნება იმავე დონის შესაბამისი ცოდნაც (თუ ნამდვილად ვსწავლობდით)

  ახლა კი რამდენიმე ხარვეზი, ასე სრულყოფილი რომ არ მოგეჩვენოთ ან თქვენი მოლოდინი ძალიან მაღალი რომ არ იყოს.

  • დავიწყოთ აუდიოჩანაწერებიდან. სხვა მასალებთან შედარებით თითოეულ თავში მათი რაოდენობა დიდია, ასევე, საკმაოდ ბევრია სავარჯიშოები "მოუსმინე", მაგრამ ჩანაწერები საუკეთესო ხარისხის არ არის. ხანდახან ეს გამაღიზიანებელია, მაგრამ დადებითია ის, რომ თუკი ისწავლი რთულ აუდიოჩანაწერებზე, კარგი ხარისხის ჩანაწერებზე პრობლემა არ გექნება.
  • ჩემი აზრით, აკლია შესავალი გრამატიკაში. ზოგიერთი თემა, მაგალითად, დროები, ბრუნება მათი გამოყენება მოითხოვს ვარჯიშს და თეორიულ განმარტებას. ვხვდები, რომ ავტორების ჩანაფიქრი ის იყო, რომ ამ ცოდნას მასწავლებელი სწავლების დროს გადასცემს მოსწავლეს.
  • აქ გადავდივართ შემდეგ საკითხზე — სახელმძღვანელოს "კომპლექტში" საჭიროა შედიოდეს მასწავლებლის წიგნიც. "აღმართი" სრულად ქართულ ენაზეა და არ არის თვითმასწავლებელი (თუნდაც ნახევრად თვითმასწავლებელი) არ ვიცი, არის კი ეს ნაკლი? მაგრამ ღირს ამაზე დაფიქრება.
  • ჩემთვის მასში უფრო ბევრი ახალი სიტყვაა, ვიდრე მათი გამამეორებელი სავარჯიშოების რაოდენობა, რაც მოითხოვს ჩვენგან სიტყვების ზეპირად დამახსოვრებას და ხშირად არ გვაძლევს სიტყვის პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობას.

  მოგიწოდეთ ვებგვერდის მონახულებისკენ? მოიწერეთ როგორია თქვენი შთაბეჭდილებები!

  ***

  იოანა ძიუბა-ვიშნიევსკა გახლავთ ქართული ენის მასწავლებელი ვარშავაში, ენების სკოლაში. მან ვებგვერდის "ქართული როგორც უცხო ენა" ამოქმედებისთანავე დაიწყო მისი გამოყენება და თავის სტუდენტებს ასწავლის "აღმართის" სერიის სახელმძღვანელოებით. გარკვეული ეტაპის გავლის შემდეგ მან გამოაქვეყნა ჩვენს ვებგვერდზე წარმოდგენილი სასწავლო მასალის მისეული შეფასება, რომელშიც ასახულია პრაქტიკული მუშაობის შედეგად მიღებული შთაბეჭდილებები, რისთვისაც დიდი მადლობა გვინდა გადავუხადოთ ქალბატონ იოანას.

  პასუხი

  • ———ვეთანხმებით შენიშვნას აუდიოჩანაწერების ხარისხთან დაკავშირებით. მომავალ წელს ქართულის, როგორც უცხო ენის, მასწავლებლები და შემსწავლელები მიიღებენ პროფესიონალურ დონეზე ჩაწერილ აუდიომასალას.
  • ———2015 წლის განმავლობაში ვებგვერდზე ავტვირთავთ ქართული ენის სისტემური გრამატიკის მოკლე კურსს, რომელიც მასწავლებლებს გაუადვილებს სწავლების პროცესში ასათვისებელ გრამატიკულ მასალაში ორიენტირებას.
  • ———ამ ეტაპზე მასწავლებლის წიგნი ახლავს მხოლოდ B1 დონის სახელმძღვანელოების კომპლექტს. ვინაიდან პრაქტიკულმა გამოცდილებამ გვიჩვენა მისი საჭიროება A1 და A2 დონის სახელმძღვანელოებისთვისაც, მომავალში დავურთავთ ხსენებულ სახელმძღვანელოებს მასწავლებლის წიგნებს.
  • ———სახელმძღვანელოების პილოტირების შედეგებიდან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ სასურველია ვებგვერდზე წარმოდგენილი იყოს დამატებითი მასალა, უმეტესად გრამატიკული და ლექსიკური სავარჯიშოების სახით, რომლებიც საშუალებას მისცემს შემსწავლელებს გარკვეული დონის შიგნით გაიფართოვონ ენის გამოყენების არეალი.

   

 • Türkçe konuşan öğrencılerin ğürcü dilini öğrenmeleri ıçin
  (Elektronik kayanakların etkililiği)

  Maka SALİA

   

  Türkiye’nin büyük ve başarılı üniversiteleri arasına yer alan Düzce Üniversitesi’nde 2013-14 eğitim-öğretim yılında Gürcü dili ve Edebiyatı bölümü açılmıştır. Bölümdeki öğrencilere Gürcü dili yabancı bir dildir. Bütün yabancı dillerin öğrenilmesinde dilin kendine özgü sorunları vardır. Güncel sorunların çözümü ile başa çıkmak için geliştirilmiş bazı yöntemler vardır ki bunların başında; öğrenme sürecinin eğlenceli ve heyecan verici olması gerektiğine emin olmalıyız. Bu amaçla yeni eğitim metotlarını keşfedip, elektronik kaynaklardan faydalanmak.

  21. yy teknoloji çağıdır. Gürcü dili bu çağa ayak uydurabilen dillerdendir. Gürcistan Milli Eğitim Bakanlığının destekleri ile "www.geofl.ge"- Yabancı Dil Olarak Gürcüce Öğretimi adında yeni bir web sayfası oluşturuldu.

  Öğretim sürecinde sık sık internet kaynaklarından faydalanmaktayız. www.geofl.ge web sayfası bu bakımdan büyük fayda sağlamaktadır. Geleneksel yöntemlerin yanı sıra çağdaş metotlara başvurmak öğrenim sürecini daha da keyifli, eğlenceli ve etkili kılıp öğretim kalitesini arttırmaktadır. Bu site öğrenciler arasında beğenilmekte olup popülaritesi gün geçtikçe artmaktadır. Dersler genellikle sınıf ortamında geçmekte olup zengin ve çeşitlilik ilkelerine dayandırılmaktadır. Bir yıldır bu programı kullanıcısı olarak diyebiliriz ki; verimlilik açısından en uygun programdır.

  Çoğu dilde olduğu gibi Gürcüce’ye de yabancı kelimeler girmiştir. İlk ders konusu olarak sitede bu gibi kelimelere yer verilmiştir. Mesela; ofis, telefon, fotoğraf, printer, computer, süpermarket, pasaport, turist, student... Bahsedilen kelimeleri ezberlemek öğrenciler için kolay olup onların motivasyonunu arttırmaktadır. Buna ilave olarak işaret zamirleri ve cümleye olumlu olumsuz anlam katan ekler de ilk derste işlenip basit cümleler kurulabiliyor. Örneğin; "işte fotograf"-bu fotoğraftır; Bu ofistir veya bu ofis değildir. Her yeni konunun yanında çeşitli alıştırmalar, yazılı veya sesli materyaller - öğrenilmek istenen konuları destekler nitelikte alıştırmalar sunulmuştur.

  Sesli materyaller öğrencilerin öğrenmek istedikleri dilin özgün ses, hece, karakterleri algılamalarında, doğru ve düzgün cümle kurmalarında yardımcı olmaktadır. İlk etapta alıştırmalar defterinde verilen görüntülerinde büyük faydası olduğunun altını çizmek gerekir. Her dilin başlangıç seviyesinde bu materyallerin çok büyük faydası olmaktadır.

  Öğrenciler okuma metinlerinin birbirinden farklı konuları ele alınmış olmasından oldukça hoşnut durumdalar. Özellikle ilginç metinler içeren konuları beğenmektedirler. Bu bakımdan metinler öğrencilerin dikkatini çekiyor. Okunabilinmesinin yanı sıra metinleri sesli şekilde de dinleyebiliyorlar. Bir kez daha altını çizerek belirtmek isteriz ki geofl.ge sitesindeki zengin ve çok yönlü alıştırmalar eğitim sürecini keyifli ve etkili kılıp motivasyonunu arttırmaktadır.

  Eğitimciler için sitede verilmiş olan eğitim metodları bölümünde bulunan ders konuları ayrı bir önem arz etmektedir. Sayfada dili öğretme ve uygulamaları ile ilgili pratikleri göz önünde bulundurarak ders işlemek şüphesiz daha verimli geçmesini sağlamaktadır. Bizler şu an sadece bu sayfanın olumlu yanlarını yani artılarını dile getiriyoruz. Yeryüzünde hiçbir şey kusursuz değildir, bu sayfanın da bazı eksikleri vardır. Mesela; gözlemlediğim en büyük sorun verilen alıştırmaların açıklamaları sadece Gürcü dilinde olmasıdır. Kanımca alıştırma metinlerinin başlıkları öğrencilerin veya genel olarak sayfadan faydalananların anadiline, bizim durumumuzda olanlar içinse Türkçeye çevrilmesi gerekmektedir. Bu şekilde öğrenciler destek olmaksızın alıştırmaları kendi başlarına yapabileceklerdir.

  Sonuç olarak; geofl.ge web sitesi ile ilgili fikir ve düşüncelerimizi sizinle paylaşarak eğitim-öğretim esnasında bu ve benzeri elektronik kaynakların bizlere nasıl fayda sağladığı sizlere sunmak istedik. Bilgilerinize arz ederim.

 • ქართული ენის სწავლება თურქულენოვანი სტუდენტებისთვის
  (ელექტრონული რესურსების ეფექტიანობა)

  მაკა სალია

   

  ეს გახლავთ დუზჯეს უნივერსიტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგის მაკა სალიას მოხსენების მცირე ნაწილი, რომელშიც საუბარია წინამდებარე ვებგვერდისა და მისი გამოყენების შესახებ. მოხსენება წაკითხული იყო ნევშეჰირის (კაბადოკია) საერთაშორისო კონფერენციაზე და ამჟამად იბეჭდება გერმანიაში.

   

   

  თურქეთის ერთ-ერთ დიდ და წარმატებულ უნივერსიტეტში, როგორიცაა დუზჯეს უნივერსიტეტი, 2013-2014 სასწავლი წელს გაიხსნა ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობა. ამ სპეციალობის სტუდენტებისათვის ქართული არის უცხო ენა. ყველა უცხო ენის სწავლებას ახლავს თავისი პრობლემები. ამიტომ ჩვენ ვზრუნავთ, რომ სასწავლო პროცესი იყოს მარტივი, ხალისიანი და საინტერესო. ამ მიზნით ვიყენებთ სწავლების უახლეს მეთოდებს - ელექტრონულ რესურსებს.

  21-ე საუკუნე ტექნოლოგიების საუკუნეა. დიდი გამოწვევის წინაშე დგას ქართული ენაც. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თაოსნობით ამუშავდა ახალი ვებ-გვერდი www.geofl.ge - ქართული, როგორც უცხო ენა.

  ჩვენ სასწავლო პროცესში, რა თქმა უნდა, ვიყენებთ ამ რესურსს, ტრადიციულ სწავლებას ვავსებთ ამ ელექტრონული საშუალებით, რაც მოიცავს პროფესორისა და სტუდენტის უშუალო სააუდიტორიო შეხვედრებს. სასწავლო მასალა არის მრავალფეროვანი და დადებითად მოქმედებს სწავლების ხარისხზე. დიახ, geofl.ge საშუალებას გვაძლევს, სწავლების პროცესი გავხადოთ უფრო საინტერესო. ჩვენ უკვე ერთი წელია, რაც ვიყენებთ აღნიშნულ რესურსს და შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მის ეფექტიანობაზეც.

  ცნობილია, რომ ყველა ენაში, მათ შორის ქართულშიც, არსებობს საერთაშორისო სიტყვები. პირველ საგაკვეთილო მასალად ვებგვერდზე სწორედ ამ ჯგუფის სიტყვებია წარმოდგენილი: ოფისი, ტელეფონი, ფოტო, პრინტერი, კომპიუტერი, სუპერმარკეტი, პასპორტი, ტურისტი, სტუდენტი... აღნიშნულ ლექსიკურ ერთეულებს უცხოენოვანი სტუდენტები ადვილად, სწრაფად იმახსოვრებენ, რაც პოზიტიურ განწყობას იწვევს მათში. მისათითებელ სიტყვად გამოტანილია - აი "İşte", ეს "Bu", ის "O". იდენტიფიკაცია: ეს არის... და უარყოფითი შინაარსის გამოხატვა - ეს არ არის... აღნიშნული ფორმებისა და ზემოთმოყვანილი საერთაშორისო სიტყვებისგან ვადგენთ მარტივ წინადადებებს: აი ფოტო, ის ფოტოა, ეს არის ოფისი, ეს ოფისია... ან უარყოფითი შინაარსის წინადადებებს - ეს არ არის ოფისი... ყოველი სასწავლო მასალის განსამტკიცებლად მოცემულია მეტად საინტერესო სავარჯიშოები: წერითი დავალებები და აუდიომასალა. აუდიომასალის დახმარებით შემსწავლელი მუშაობს ამა თუ იმ მარცვლის, სიტყვის და შემდგომ წინადადების სწორად წარმოთქმაზე. აღსანიშნავია, რომ სამუშაო წიგნსა თუ რვეულში უხვადაა ფოტომასალა, რომელიც ამა თუ იმ უცხო ენის სწავლებისას, განსაკუთრებით, საწყის ეტაპზე, მეტად ეფექტურია.

  სტუდენტებს ძალიან მოსწონთ საკითხავი ლიტერატურა, რომელიც ენის ფლობის დონეების გათვალისწინებით არის წარმოდგენილი. მასალა სტუდენტებისთვის არის მრავალმხრივ საინტერესო და ინფორმაციული. სტუდენტებს აქვთ საშუალება, წაიკითხონ მათთვის საინტერესო ტექსტი და თან მოუსმინონ აუდიომასალას. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნავთ იმას, რომ geofl.ge-ზე განთავსებული მრავალფეროვანი მასალა საინტერესოს და სასიამოვნოს ხდის თითოეულ საგაკვეთილო პროცესს და ზრდის სტუდენტთა მოტივაციას.

  სტუდენტებს ძალიან მოსწონთ საკითხავი ლიტერატურა, რომელიც ენის ფლობის დონეების გათვალისწინებით არის წარმოდგენილი. მასალა სტუდენტებისთვის არის მრავალმხრივ საინტერესო და ინფორმაციული. სტუდენტებს აქვთ საშუალება, წაიკითხონ მათთვის საინტერესო ტექსტი და თან მოუსმინონ აუდიომასალას. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნავთ იმას, რომ geofl.ge-ზე განთავსებული მრავალფეროვანი მასალა საინტერესოს და სასიამოვნოს ხდის თითოეულ საგაკვეთილო პროცესს და ზრდის სტუდენტთა მოტივაციას.

  მასწავლებლებისთვის ფასეულია ის მეთოდური სახელმძღვანელოები, რომელიც ვებგვერდზეა განთავსებული. ქართულის, როგორც უცხო ენის მასწავლებლებს გვერდი გვაწვდის თეორიულ და პრაქტიკულ მასალას, რომლის გათვალისწინებაც აუცილებელია სწავლის სასურველი შედეგის მისაღებად. მართალია, ჩვენ ვსაუბრობთ ამ კონკრეტული გვერდის მხოლოდ ერთ - დადებით მხარეზე, მაგრამ უნაკლო არც არაფერია და შესაძლოა ამ გვერდსაც გააჩნდეს თავისი ლაფსუსები, რომელიც გზადაგზა გასწორდება. მთავარ პრობლემად მიმაჩნია ის, რომ დავალების პირობები მოცემულია მხოლოდ ქართულ ენაზე. ვფიქრობ, ვებგვერდზე დავალების პირობები უნდა იყოს თარგმნილი სტუდენტის, თუ ზოგადად მომხმარებლის მშობლიურ ენაზე (ჩვენ შემთხვევაში თურქულ ენაზე) რათა შემსწავლელმა შეძლოს დავალების დამოუკიდებლად შესრულება.

  ამრიგად, ამ კონკრეტული ვებგვერდის მოკლე მიმოხილვით შევეცადეთ თქვენთვის გაგვეზიარებინა ის დადებითი განწყობა-დამოკიდებულება, რომელიც geofl.ge-მ შემოიტანა ჩვენს სასწავლო პროცესში და რამდენად ეფექტურია ელექტრონული რესურსით გამდიდრებული სასწავლო გარემო.

   

 • როზეტა გუჯეჯიანი თურქეთში დედა ენის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიებების შესახებ

   

 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე ტელეკომპანია "მაესტროს" პირდაპირ ეთერში ენების ევროპული დღის, თურქეთის სკოლებში ქართული ენის სწავლებისა და "ქართულის, როგორც უცხო ენის" ვებგვერდის შესახებ

   

 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ქართული ენის სამმართველოს უფროსი, "ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების პროგრამის" ხელმძღვანელი მარიკა ოძელი "იმედის დილის" პირდაპირ ეთერში ენების ევროპული დღისა და "ქართულის, როგორც უცხო ენის" ვებგვერდის შესახებ

   

 • რადიოგადაცემა "ქართულის, როგორც უცხო ენის" ვებგვერდის (www.geofl.ge) შესახებ. გადაცემის სტუმრები: მარიკა ოძელი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ქართული ენის სამმართველოს უფროსი; თეა ტეტელოშვილი - ქართული ენის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი; წამყვანი: ნინო დათუკიშვილი