მასალები სავარჯიშოებისთვის

მოსმენა

სავარჯიშო 1.

სავარჯიშო 2.

სავარჯიშო 3. „ჩემი ოჯახი“

სავარჯიშო 4. „დილა მისტერ და მისის სკვირსებთან“

სავარჯიშო 5. „საზეიმო შეხვედრა“

სავარჯიშო 6. „სიმონ ჩიქოვანი და მარიკა ელიავა“

სავარჯიშო 7. „ტიციან ტაბიძე და ნინო მაყაშვილი“

სავარჯიშო 8. „მიხეილ თამარაშვილი“

სავარჯიშო 9. „გზაზე ერთი ბიჭი მიდიოდა“

სავარჯიშო 10. „ლეკები კახეთში და ქეთოს მოტაცება“

კითხვა

სავარჯიშო 5. „ბედნიერი ოჯახი“

სავარჯიშო 6. „გურამ რჩეულიშვილი“

სავარჯიშო 7. „გალაკტიონ ტაბიძე და მერი შერვაშიძე“

სავარჯიშო 8. „ნიკო ფიროსმანი და მსახიობი მარგარიტა“

სავარჯიშო 9. „ბებიას წერილი ქალაქში შვილიშვილებს“

?>