ტატიანა საბანაძე

განათლება:

1981-1986. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

მართვის ავტომატიზებული სისტემები

სამუშაო გამოცდილება:

2010-დღემდე. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო: „ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების პროგრამის“ პროგრამისტი.

2002-2007. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა. კავკასიოლოგიის სამეცნიერო რეფერირების გამომცემლობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.

1994-2002. კომერციული ბანკი „თეთრი“. ინფორმაციული განყოფილების უფროსი.

1992-1994. შპს „ენ-ჯი-ენი“. წამყვანი სპეციალისტი.

1991-1992. მოიჯარეთა ორგანიზაცია „ალიონის“ მცირე იჯარული საწარმო „ალიონ-სპექტრი“. წამყვანი ინჟინერ-პროგრამისტი.

1990-1991. გამოთვლითი მომსახურების ცენტრის #2 საწარმოო ბიურო. წამყვანი ინჟინერ-პროგრამისტი.