დღ Georgian as a Foreign Language

ნატა დავითაშვილი

განათლება:

ფილოლოგიის მაგისტრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2005 – 2007წწ.

ფილოლოგიის ბაკალავრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2001 – 2005წწ.

 

სამუშაო გამოცდილება:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ქართულის, როგორც უცხო ენის პროგრამა „ირბახის“ ექსპერტი 2017 წლიდან;

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ქართული ენის სამმართველოს დამხმარე სპეციალისტი 2014 – 2016;

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, აბიტურიენტების ნაწერების გამსწორებელი 2013 წლიდან დღემდე;

157-ე საჯარო სკოლა, ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი 2015 წლიდან დღემდე;

დამოუკიდებელი სკოლა „მოძღვარი“, ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი 2009 – 2015.

 

ნაშრომები, სამეცნიერო აქტივობა:

უცხოელი შემსწავლელებისათვის ქართული ენის A2 დონის სახელმძღვანელოს მასწავლებლის წიგნი – ავტორი;

უცხოელი შემსწავლელებისათვის ქართული ენის B1 დონის სახელმძღვანელოს „აღმართის“ კომპლექტის რედაქტორი (ელექტრონული გამოცემა: www.geofl.ge);

უცხოელი შემსწავლელებისათვის ქართული ენის B2 დონის სახელმძღვანელოს „აღმართის“ კომპლექტის რედაქტორი (ელექტრონული გამოცემა: www.geofl.ge);

უცხოელი შემსწავლელებისათვის ქართული ენის A2 დონის ადაპტირებული საკითხავი ლიტერატურა – რედაქტორი;

უცხოელი შემსწავლელებისათვის ქართული ენის ქართული ენის გრამატიკის მოკლე კურსი – რედაქტორი.

 

პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობა:

„ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების პროგრამა“ და სხვა.