მასალები სავარჯიშოებისთვის

მოსმენა

სავარჯიშო 1. "პირველად გიმნაზიაში"

სავარჯიშო 2. "ჰეკი და ტომი"

სავარჯიშო 3. "იანგული"

სავარჯიშო 4. "უკანასკნელი ფოთოლი"

სავარჯიშო 5."ჯეკი"

სავარჯიშო 6."ცოლ-ქმრის საქმიანობა"

სავარჯიშო 7. "ამაოების ბაზარი"

სავარჯიშო 8. "ობლომოვი"

?>